top of page

Skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

     Aleksander KRZYWNIAK: Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej /

     Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ " Solidarność"

     Z-ca Przewodniczącego KM: Zdzisław KALINOWSKI

      Z-ca Przewodniczącego KM: Robert Weronis

      Z-ca Przewodniczącego KM: Adam Berdzik

     Sekretarz KM: Przemysław DEMBSKI

 

     Skarbnik KM: Michał KRAJNIK

bottom of page