top of page

Skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.O. Przewodniczącego KM: Zdzisław KALINOWSKI

 

 

Z-ca Przewodniczącego KM: Adam Berdzik

 

 

 

       Sekretarz KM: Przemysław DEMBSKI

 

   Skarbnik KM: Michał KRAJNIK

zdjecie2004.jpg
bottom of page