top of page

Skład Prezydium Komisji Międzyzakładowej:

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      Przewodniczącego KM: Zdzisław KALINOWSKI

                                           

 

 

                                               Pierwszy Zastępca Przewodniczącego / Sekretarz KM: Marcin ŻURAWSKI

 

                            Z-ca Przewodniczącego KM: Natalia KOLANKOWSKA                    Z-ca Przewodniczącego KM: Adam BERDZIK

 

                                                                                     Skarbnik KM: Michał KRAJNIK

                                                                                   Członek KM: Adam LECHOWSKI

1683841512762.jpg
bottom of page