top of page

Pomoc prawna

Skontaktuj się z nami gdy potrzebujesz pomocy prawnej!

Każdy członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie z chwila przystąpienia do związku jest objęty pomocą prawną realizowaną przez etatowych prawników NSZZ "Solidarność" Regionu Pomorze Zachodnie w sprawach dyscyplinarnych, karnych, o wykroczenia oraz o zadośćuczynienia.

Informujemy, że funkcjonariusze i pracownicy Policji Regionu Pomorze Zachodnie niezrzeszeni w związku zawodowym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, mogą złożyć pisemny wniosek do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie z prośba o podjęcie się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy. Decyzję w tej prawie podejmuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie.

W dniu 25 listopada 2022r. Organizacja Związkowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Pomorze Zachodnie nawiązała współpracę z Centrum Ochrony Prawnej - CDO24.

 

Od teraz nasi członkowie w ramach składki członkowskiej mają możliwość skorzystania nie tylko z pomocy prawników na etacie NSZZ Solidarność, specjalistów z zakresu prawa pracy ale także kancelarii CDO24 by mogli w prosty i szybki sposób uzyskać kontakt z prawnikiem w celu wyjaśnienia wszelkich swoich problemów i wątpliwości związanych z kwestiami prawnymi dotyczącymi ich sytuacji życiowej, także niezwiązanych ze stosunkiem pracy.

 

Aby móc skorzystać z oferty należy być zrzeszonym w Organizacji Związkowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Region Pomorze Zachodnie. Szczegóły u Koordynatorów Organizacji https://www.zachodniopomorskapolicja-solidarnosc.pl/kontakt

bottom of page