Pomoc prawna

Skontaktuj się z nami gdy potrzebujesz pomocy prawnej!

Każdy członek Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie z chwila przystąpienia do związku jest objęty pomocą prawną realizowaną przez etatowych prawników NSZZ "Solidarność" Regionu Pomorze Zachodnie w sprawach dyscyplinarnych, karnych, o wykroczenia oraz o zadośćuczynienia.

Informujemy, że funkcjonariusze i pracownicy Policji Regionu Pomorze Zachodnie niezrzeszeni w związku zawodowym na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, mogą złożyć pisemny wniosek do Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie z prośba o podjęcie się obrony jego praw i interesów wobec pracodawcy. Decyzję w tej prawie podejmuje Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie.