top of page

Zasiłek Statutowy

Na podstawie uchwały Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność nr 8/2013, Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy
i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie podjęła uchwałę ws. minimalnych wysokości zasiłków statutowych i zapomóg
dla członków związku.

Decyzją Komisji Międzyzakładowej wysokość zasiłków i zapomóg w garnizonie zachodniopomorskim wynosi:

- 400 - zasiłek z tytułu urodzenia dziecka (także dziecko martwo urodzone),

- 400 - zasiłek z tytułu adopcji dziecka,

- 400 - zasiłek z tytułu zgonu członka Związku,

- 400 - zasiłek z tytułu zgonu członka rodziny (małżonka, dziecka, rodziców),

Prawo do zasiłków związkowych przysługuje członkowi NSZZ „Solidarność” po 6-miesięcznym nieprzerwanym okresie przynależności
do Związku.

bottom of page