top of page

Z wizytą w KWP Szczecin

W dniu 04 stycznia 2022r. członkowie Prezydium Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie spotkali się z nadinsp. Tomaszem Trawińskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie. W spotkaniu udział wzięli również dr Marek Jasztal Zastępca Komendanta Wojewódzkiego oraz Mieczysław Jurek Przewodniczący Regionu Pomorze Zachodnie NSZZ "Solidarność".

Przedstawiciele związku zaprezentowali swoje stanowisko w sprawie przyszłej współpracy, zapewniając, że wszyscy policjanci są dla nich ważni i są głosem każdego z osobna. Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Tomasz Trawiński zapewnił, że jest otwarty na dialog z nowym związkiem NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji i liczy na osiągnięcie konsensusu we współpracy i satysfakcjonujących efektów w działalności organizacji. Przedstawiciele OM NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji zapewnili, że są otwarci na dialog i wypracowanie kompromisów możliwych do zaakceptowania przez obie strony.


Na zdjęciu od lewej:


II Z-ca Przewodniczącego KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Regionu Pomorze Zachodnie - Radosław Rękorajski


Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie dr Marek Jasztal


Skarbnik KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Regionu Pomorze Zachodnie - Natalia Kolankowska


Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński


Przewodniczący KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Regionu Pomorze Zachodnie - Aleksander Krzywniak


I Z-Ca Przewodniczącego KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Regionu Pomorze Zachodnie - Adam Berdzik


Członek Komisji Rewizyjnej KM NSZZ "Solidarność" F i P Policji Regionu Pomorze Zachodnie - Artur Dziugieł

Comments


bottom of page