top of page

Ulga podatkowa dla związkowców

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych polegające między innymi na rozszerzeniu katalogu odliczeń od dochodu podlegającego opodatkowaniu.


Proponowana zmiana w ustawie przewiduje, że osoby opłacające składkę członkowską w związku zawodowym będą mogły odliczyć ją od dochodu, maksymalnie w wysokości 300 zł rocznie. Zmiana na obowiązywać od 2022 roku co oznacza, że opłaconą składkę członkowska w związku zawodowym będzie można odliczyć od podatku dochodowego w 2023 r.


Według wnioskodawców, aby dokonać odliczenia składki wymagane będzie udokumentowanie odprowadzonej składki. Zaświadczenie o wysokości wpłaconej składki będą wystawiały odpowiednie organy związków.


Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom związkowiec odliczając pełna kwotę 300 zł zyska zwrot podatku w wysokości 17% czyli około 51 zł rocznie.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page