top of page

Stajemy w obronie dobrego imienia Funkcjonariuszy Policji oraz całej naszej formacji.

Nie ma zgody na atakowanie i znieważanie funkcjonariuszy Policji


W nawiązaniu wydarzeń podczas protestu w dniu 25 lipca 2023 r. przed Komisariatem Policji IV w Krakowie, w dniu dzisiejszym (10 sierpnia 2023 r.) Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Województwa Małopolskiego Jacek Łukasik złożył pisemne zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez Panią Martę na szkodę funkcjonariuszy Policji oraz całej Policji oraz wniósł o włączenie się Prokuratury do postępowania z uwagi na ważny interes społeczny.

O dalszym postępowaniu będziemy informować na bieżąco.
Comments


bottom of page