top of page

Reorganizacja Związku

31 marca 2023r. w Biurze Zarządu Regionu w Szczecinie przy ulicy Wojska Polskiego 113, Delegaci z jednostek terenowych w głosowaniu wybrali nowe Władze Statutowe naszej Organizacji Związkowej na Kadencję 2023 - 2028.


W toku w wyborów na funkcję zostali wybrani:


Przewodniczący KM: Aleksander KRZYWNIAK

Z-ca Przewodniczącego KM: Zdzisław KALINOWSKI

Z-ca Przewodniczącego KM: Adam BERDZIK

​Z-ca Przewodniczącego KM: Robert WERONIS

Sekretarz KM: Przemysław DEMBSKI

Skarbnik KM: Michał KRAJNIK


Serdecznie gratulujemy. Szczegółowe informacje o pozostałych osobach funkcyjnych w związku oraz telefony kontaktowe znajdują się pod adresem:

Commentaires


bottom of page