top of page

Protest Trwa !!!

Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, informuję, że w dalszym ciągu prowadzimy Akcje Protestacyjną, w tym Akcje 41 – Pouczenia oraz w dalszym ciągu żądamy realizacji naszych postulatów, które mają przywrócić godność zarobków funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz przywrócenie prestiżu zawodu Policjanta.

W chwili obecnej nie widzimy możliwości pozytywnego odniesienia się do skandalicznych propozycji przedstawionych związkom zawodowym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zamieszczony na stronie Policji kalkulator wyliczeń podwyżki w wysokości 9,36% od pensji brutto, dla funkcjonariuszy od 1 marca 2023 roku nie ma podstawy w żadnych aktach prawnych, a tym bardziej nie wylicza podwyżki zgodnie z zapisami przyjętej podwyżki płac dla sfery budżetowej określoną w ustawie budżetowej na 2023 rok w wysokości 7,8%! Należy przypomnieć, że podwyżka dotyczy tylko i wyłącznie kwoty uposażenia zasadniczego dla funkcjonariuszy, a nie całego wynagrodzenia brutto. Podobnie sytuacja ma się dla członków Korpusu Służby Cywilnej, gdzie wynagrodzenie będzie podniesione tylko o podstawę wynagrodzenia w wysokości 7,8%. Oczywiście automatycznie zwiększy się kwota wysługi lat co wpłynie na większą kwotę wynagrodzenia, ale nie jest to podwyżka naszych wynagrodzeń, gdyż 7,8% to nawet nie połowa wysokości inflacji sięgającej ponad 17%. Należy pamiętać także, że pracownicy „poza mnożnikowi” zostali pominięci w podwyżkach poza osobami, których wynagrodzenie wynosi minimalną krajową. Pozostała cześć pracowników została pominięta przez stronę rządową co może skutkować tym, że w niedalekiej przyszłości, wszyscy pracownicy Policji będę pracować za minimalne wynagrodzenie.

Niestety wieloletnie karygodne zaniedbania kierownictwa Policji w niedoszacowaniu budżetu, brak walki o systemowe rozwiązania w celu poprawy warunków służby przez monopolistyczny związek zawodowy (do 2019 roku) oraz brak wsłuchiwania się w ostatnim czasie w nasze apele i informacje o problemach naszej formacji przez Ministra oraz Rząd doprowadziły do zapaści ekonomicznej Policji, gdzie nie ma środków finansowych na opłacanie bieżących rachunków za media, zobowiązań należnych urzędom czy świadczeń socjalnych. Ponadto ostatni wybuch w Komendzie Głównej Policji doprowadził do kolejnego ośmieszenia naszej formacji. W odbudowie wizerunku Policji jako poważnej formacji, której motto to „Pomagamy i Chronimy” nie pomaga brak honorowego podejścia do przedmiotowej sprawy przez Komendanta Głównego Policji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych, którzy są głusi na głosy płynące z samej formacji jak i ze strony społeczeństwa. Podjęta próba przekazywania mętnych informacji dotyczących zdarzenia, przeczekanie burzy medialnej, „zamiecenia sprawy pod dywan” negatywnie odbierana jest przez opinię publiczną i osłabia morale w całej formacji. Niestety po raz kolejny została podjęta próba przez nasze kierownictwo i łaskawość MSWiA do wyciszenia negatywnych nastrojów wśród funkcjonariuszy i pracowników Policji świątecznymi nagrodami celem przeczekania obecnej sytuacji w myśl „jakoś to będzie”.

Staramy się nie komentować zachowania innych organizacji związkowych, ale nie możemy obojętnie przejść wobec komunikatu o zawieszeniu protestu przez NSZZ Policjantów niedługo po wydaniu „wspólnego komunikatu” ze stroną rządową, opublikowaniu kalkulatora przyszłorocznych wynagrodzeń – który zawyża przewidywaną podwyżkę w celu zachęcenia funkcjonariuszy do wycofania raportów i deklaracji o przejściu na emeryturę w styczniu lub lutym 2023 r. oraz po wyborach władz krajowych na nową kadencję w niezmienionym składzie skłania do postawienia tezy, że cała jego akcja protestacyjna była przeprowadzona w uzgodnieniu ze stroną ministerialną. Dzisiejsza postawa NSZZ Policjantów, który powinien dbać o interesy ekonomiczne funkcjonariuszy a nie pracodawcy jest dla nas niezrozumiała i stanowi kolejny dowód na dogadywaniu się w zaciszu gabinetów.

W związku z powyższym Rada Tymczasowa Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność”, wzywa wszystkich funkcjonariuszy pionu prewencji do włączenia się w „Akcję 41”, funkcjonariuszy pionów kryminalnych i pracowników Policji do „Strajku Włoskiego”.
Comments


bottom of page