top of page

PROGRAM NAPRAWCZY POLICJI

Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” podczas posiedzenia 8 listopada 2023 roku przyjęło dokument pn. „Program naprawczy Policji”.

Ostatnie ustawy modernizacyjne niestety nie spełniły swojego podstawowego zadania jakim było przywrócenie prestiżu, konkurencyjności i atrakcyjności służby i pracy w Policji. Niestety pomimo tych zabiegów służba i praca w Policji przestała być atrakcyjna, a świadczy o tym najlepiej rosnąca liczba wakatów.


W związku z rozpoczynającą się w najbliższym czasie X kadencją Sejmu i Senatu oraz powołaniem nowego Rządu, Prezydium Rady Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ „Solidarność” przygotowało „Program naprawy Policji”, który zakłada zmiany zarówno w ustawach jak i rozporządzeniach. Mamy nadzieje, że nowy Minister Spraw Wewnętrznych przy podejmowaniu decyzji weźmie pod uwagę opinie i pozycje zawarte w naszym programie.


Postanowienia programowe obejmują pilne zmiany w Policji, jednocześnie powołany zespół do spraw reformy Policji pracuje nad zmianą ustawy o Policji. Policja potrzebuje ustawy na miarę XXI wieku.


Jesteśmy otwarci na sugestie i propozycje. Dlatego prosimy o ich kierowanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres radakrajowa@policjasolidarnosc.pl w temacie wiadomości prosimy wpisać PROGRAM a w treści danych kontaktowych.Opracował:

Zespół Prasowy Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność"コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page