top of page

PODSUMOWANIE PRACY ZACHODNIOPOMORSKICH POLICJANTÓW W ROKU 2022

W dniu 18 stycznia br. odbyła się narada służbowa, podczas której szef zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Tomasz Trawiński omówił pracę garnizonu w 2022 roku.

W odprawie uczestniczył Pan Zbigniew Bogucki – Wojewoda Zachodniopomorski, Pani prokurator Małgorzata Zapolnik - Naczelnik Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Szczecinie Prokuratury Krajowej, Pan Remigiusz Dobrowolski – Prokurator Okręgowy w Szczecinie, naczelnicy CBŚP, CBZC i BSWP w Szczecinie oraz komendanci komend miejskich i powiatowych policji, kadra kierownicza KWP w Szczecinie, a także przewodniczący Związków Zawodowych działających w Policji, NSZZ "Solidarność" oraz NSZZP. Gościliśmy także komendantów i szefów służb oraz instytucji, z którymi na co dzień współdziałamy na rzecz bezpieczeństwa w regionie.


W przemówieniach podsumowujących spotkanie wybrzmiały podziękowania dla wszystkich policjantów i pracowników naszego garnizonu za ich profesjonalną i pełną zaangażowania pracę w minionym roku.Zdjęcia/materiał: Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AŚ

Comments


bottom of page