top of page

Odliczenie składki od PIT-u


Przypominamy wszystkim członkom związku, o możliwości odliczenia składek pobranych

członkowsko w związku zawodowym do kwoty 840 zł.

Kwota pobrana na składki członkowskie znajduje się w PIT 11 w pozycji 123.


W celu odliczenia składki od podatku dochodowego należy kwotę wpisać w załączniku do PIT/o pozycja 8.

W systemach elektronicznych e-PIT składka powinna zostać wliczona automatycznie.


Odliczenie składki od podatku dochodowego została wprowadzona dzięki porozumieniu porozumieniu pomiędzy NSZZ "Solidarność" a Rządem RP.
Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page