top of page

Mł.asp. nie dla wszystkich. Awanse na grupach bez stopnia.


W związku opublikowaniem projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego informujemy, że na podstawie zaproponowanych przepisów awanse w stopniach przedstawiają się następująco:


Jeżeli na dzień dzisiejszy do dnia pisania wniosków o nadanie wyższego stopnia ktoś:

1. Jest na 3 grupie i ma stopień sierż.szt. a w jego wydziale przewidziana jest 4 grupa aspirancka ( np. WRD, OPP ) to jeżeli zostanie przeniesiony grupę wyżej, otrzyma również stopień mł.asp.

2. Jest na 3 grupie i ma stopień sierż.szt., a w jego wydziale nie jest przewidziana 4 grupa aspirancka ( np. RPI,OPI, Wykroczenia ) otrzyma 4 grupę Refernacką bez możliwości awansu na stopniu.

3. Jest na 2 grupie i ma stopień st.sierż. po otrzymaniu 3 grupy, otrzyma stopień sierż.szt.

4. Jest na 2 grupie i ma stopień st.post. otrzyma 3 grupę oraz stopień sierż.


Osoby, które 24 lipca 2022 nie otrzymają stopnia sierż. lub mł.asp. w następnym roku nie otrzymają w/w stopnia bez spełnienia nowego warunku, który został narzucony przez Ustawę Modernizacyjną Policji, zmieniającą Ustawę o Policji. Warunkiem tym jest ukończenie kursu i zdanie egzaminu podoficerskiego lub aspiranckiego.


W tym roku normalnie odbywa się awans w ramach korpusów dlatego że przepisy dotyczące awansu pomiędzy korpusami na podstawie odbytego kursu wchodzą w życie od dnia 1 stycznia 2023 r.


Co do awansu z grupy 3 na 4 to faktycznie osoby posiadające stopień sierż. sztab. w przypadku awansu na 4 grupę nie otrzymają stopnia mł. asp. Spowodowane jest to faktem, że projekt rozporządzenia nie przewiduje utworzenia nowej grupy np. "Starszego Referenta". Dotyczy to w szczególności Wydziałów Prewencji w tym wykroczeń, ogniw patrolowo interwencyjnych, Wydziałów Kryminalnych/Dochodzeniowych, gdzie przewidziane są 5 grupy asystent/detektyw. W związku z tym będzie referent na 3 grupie i referent na 4 grupie ze stopniem sierż. sztab.


Zwracaliśmy na ten błąd uwagę podczas rozmów z Komendantem Głównym Policji, ale jak widać nasze spostrzeżenia nie zostały wzięte pod uwagę. Nie mniej w dalszym ciągu będziemy wnosić o poprawki w rozporządzeniu aby było sprawiedliwe dla wszystkich zainteresowanych.

Tym samym rozbudzone nadzieje wielu sierżantów sztabowych posiadających wieloletnie doświadczenie na otrzymanie awansu na młodszego aspiranta podczas konferencji Ministra SWiA Mariusza Kamińskiego we wrześniu 2021 po podpisaniu porozumienia prysły. Brak szczegółowych zapisów w porozumieniu, które podpisały niektóre związki zawodowe poprzez zaproponowane rozporządzenie po raz kolejny doprowadza do obniżenia morale i wprowadza nerwową atmosferę w naszych szeregach.Jako NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji będziemy dążyć do doprecyzowania i wprowadzenia nowej grupy 4 "Starszy Referent" w zaproponowanym projekcie rozporządzenia, aby Minister SWiA wywiązał się ze swojej wrześniowej deklaracji i porozumienia.

Opmerkingen


bottom of page