top of page

KURSY PODOFICERSKIE I ASPIRANCKIE DO LIKWIDACJI !!!


Na podstawie zebranych informacji z Komend Wojewódzkich Policji i Stołecznej Policji mamy czarno na białym, że kursy podoficerskie i aspiranckie to niewypał wprowadzony w 2021 roku!! 

Zaledwie 25% szeregowych policji i podoficerów policji zostało przeszkolonych w 2023 roku!!


Daje to miesięcznie średnio  funkcjonariuszy na garnizon !! 


Obecnie miesięczne zapotrzebowanie na szkolenie wynosi średnio w garnizonach 290 funkcjonariuszy (stan na 29.02).


Kursy trwają 14 - 21 dni, przez ten czas przy takich brakach 16 276, wysyłanie funkcjonariuszy na zbędne kursy jest nieuzasadnione


Doświadczeni funkcjonariusze, aby awansować będą musieli czekać latami na skierowanie na kurs, a młodzi policjanci nie będą mieli w tym czasie od kogo się uczyć


W dniu dzisiejszym do Marcin Kierwiński Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zostało skierowane pismo o realizacje naszego punktu z #ProgramnaprawczyPolicji i podjęcie pilnych działań w celu likwidacji tych kursów


Pora skończyć z patologią w Policji, pora na konkretne zmiany !!
Niestety z każdym rokiem liczba nieprzeszkolonych, a spełniających wymogi funkcjonariuszy do awansu w stopniu w wyższym korpusie będzie wzrastać. Dzisiaj jest do przeszkolenia 6 614 szeregowych policji i 8 034 podoficerów policji co daje razem 14 648 funkcjonariuszy.


Biorąc pod uwagę planowane przyjęcia w tym roku nowych funkcjonariuszy na poziomie 10 tysięcy, z czego możliwości szkoleniowe akademii, szkół i ośrodka wynoszą 5 tysięcy słuchaczy na kursach podstawowych, to przeszkolenie 14 648 oczekujących szeregowych policji i podoficerów policji przy założeniu zrealizowanych szkoleń w 2023 roku na poziomie 3 374 zajmie ponad 4 lata.


Liczby same przemawiają za rezygnacją z kursów, które są niewydolne i powodują rozgoryczenie w szeregach policjantów.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page