top of page

Czy zwiększy się mundurówka?

Trzynastka już była, podwyżka jutro ale mundurówka prawdopodobnie w kwietniu, zatem dobry czas na przypomnienie jednego z naszych postulatów zawartych w "Programie naprawczym Policji":


Zwiększenie równoważnika za umundurowanie


Od 14 lat obowiązują te same stawki, a koszty zakupu munduru wzrosły prawie trzykrotnie. Pieniądze są tylko trzeba teraz trochę woli politycznej.


Zmiana rozporządzenia wymaga tylko zwiększenia kwot.

Poniżej prezentujemy pismo do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.コメント


コメント機能がオフになっています。
bottom of page