top of page

Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca MKR: Wojciech RAKOWSKI telefon: 785-795-859

 

Członek MKR: Mateusz MAZUREK

Członek MKR: Katarzyna KRZEPICKA

bottom of page