Skład Międzyzakładowej Komisji Rewizyjnej:

Przewodnicząca MKR: Kacper WOJCIESZAK

 

Członek MKR: Wojciech ŚMIGIELSKI

Członek MKR: Artur DZIUGIEŁ