top of page

CZŁONKOSTWO

W ramach członkowska, każdy związkowiec otrzymuję dostęp do ofert przygotowanych przez naszych partnerów, wsparcie prawne, pomoc socjalną oraz udział w wydarzeniach po preferencyjnych cenach.

Ponadto od 2022 roku członkowie związków zawodowych w ramach rozliczeń rocznych PIT mogą odliczyć od dochodu wpłacone składki w wysokości 500 

W związku z nową ulgą warto także pamiętać, że:

  • składki członkowskie odpisywane są od dochodu, a nie od podatku;

  • odliczenie ma charakter limitowany kwotą 500 zł w skali roku. Nadwyżka ponad kwotę 500 zł nie będzie zatem podlegać odliczeniu;

  • odliczeniu podlegają składki faktycznie opłacone w danym roku podatkowym. Składki należne, lecz niezapłacone nie podlegają odliczeniu;

  • pierwszego odliczenia za 2022 r. będzie można dokonać w przyszłorocznym rozliczeniu podatkowym (do 30 kwietnia 2023 r.);

  • podstawę prawną do odliczenia stanowi art. 26 ust. 1 pkt 2c i art. 26 ust. 7 pkt 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1128).

Szczegóły znajdziecie w poniższych stronach.

bottom of page