top of page

Projekt Ustawy Budżetowej
Co z podwyżkami dla Funkcjonariuszy Policji ? NSZZ "Solidarność" w dalszym ciągu stoi przy stanowisku wzrostu płac w sferze budżetowej w wysokości nie mniejszej niż 20%.


W projekcie Ustawy Budżetowej na rok 2023 możemy znaleźć informację, że zakładany średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, z wyłączeniem osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 107,8%


Możemy również znaleźć informację o planowanym wzroście kwoty bazowej uposażenia dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy – która ma wzrosnąć z 1614,69 zł do wysokości

1 740,64 zł, co daje 125,95 zł brutto. Przemnażając nową kwotę bazową przez mnożnik otrzymamy około 250 zł brutto podwyżki wynagrodzenia.


Nie zapomnijmy, że rząd już raz nie wywiązał się z porozumienia i pominął rok w podwyższaniu uposażenia policjantom. Tym razem znowu chcą nas upokorzyć śmiesznie niską kwotą w dobie dwucyfrowej inflacji.grafika pochodzi z portalu: https://ksiegowosc.infor.pl/


Kommentare


bottom of page