top of page

Porozumienie Rząd - Solidarność
W dniu 31 maja 2023 r. w Spale odbyło się posiedzenie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. W trakcie obrad Przewodniczący Krajowej Sekcji Funkcjonariuszy i Pracowników Policji NSZZ "Solidarność" Jacek Łukasik wraz z Zastępcą Krzysztofem Sadowskim rozmawiali z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotrem Dudą oraz z Przewodniczącym Krajowego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność” Bartłomiejem Mickiewiczem.


Podczas spotkania Piotr Duda pogratulował Jackowi Łukasikowi wyboru na Przewodniczącego Krajowej Sekcji, a Krzysztofowi Sadowskiemu na jego Zastępcę i prosił o przekazanie gratulacji wszystkim wybranym osobom.Następnie Jacek Łukasik przedstawił wstępne plany działalności Rady Krajowej Sekcji, podczas ich omawiania zwrócił uwagę na bieżące problemy z jakimi spotykają się funkcjonariusze i pracownicy Policji w codziennej służbie i pracy oraz trudności na jakie natrafiają organizacje w kontaktach ze stroną służbową.W trakcie rozmów poruszono także projekt porozumienia przygotowany przez zespół Rząd – Solidarność i przedstawiony Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w którym zawarto ważne kwestie dotyczące wynagrodzeń oraz działalności związków zawodowych i obrony liderów związkowych przed nieuprawnionymi zwolnieniami z pracy. Głównym punktem rozmowy była podwyżka dla sfery budżetowej w tym roku, ale z uwagi na ustalenia zespołu te rozwiązania ma przedstawić Premier Mateusz Morawiecki.„Jako niedawno zarejestrowana sekcja krajowa, będąca trzy tygodnie po wyborach nowych władz zdajemy sobie sprawę z trudu jaki był włożony w rozmowy i negocjacje w zespole Rząd – Solidarność. Szczególnie, że praca zespołu była prowadzona na wielu płaszczyznach. Czekamy na finalny tekst porozumienia, a nauczeni doświadczeniem będziemy szczegółowo analizować treść aktów prawnych, które mają wprowadzić porozumienie w życie.” – powiedział po spotkaniu Jacek Łukasik.


Briefing Piotra Dudy:


https://www.tysol.pl/a105132-Piotr-Duda-Po-ponad-pol-roku-trudnych-rozmow-i-negocjacji-moge-powiedziec-mamy-to

bottom of page