top of page

Podwyżki od 1 marca 2023r.

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi na jakiej podstawie została wyliczona przyszłoroczna podwyżka, informujemy, że: Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d projektu ustawy budżetowej na 2023, kwota bazowa dla funkcjonariuszy i żołnierzy w 2023 roku została zwiększona o 7,8% waloryzacji i ustalona na poziomie 1 740,64 zł wobec obecnej kwoty bazowej wynoszącej 1 614,60 zł.

Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023, kwotę bazową określoną w art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy budżetowej na rok 2023 (1 740,64 zł) stosuje się do obliczenia uposażeń żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy w okresie od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Na podstawie informacji przekazanych przez MSWiA, kwota bazowa za styczeń i luty 2023 zostanie zsumowana i podzielona do wypłaty w 10 miesiącach marzec – grudzień 2023, w związku z czym wyniesie ona 1 765,82 zł.

Na podstawie kwoty bazowej w wysokości 1 765,82 zł zostały obliczone nowe wysokości kwot na grupach uposażenia zasadniczego, które mają obowiązywać od 1 marca 2023 r.


W załączonych zdjęciach przedstawiamy propozycje MSWiA dla funkcjonariuszy Policji: 1. Zmiany w wysokości uposażenia zasadniczego po doliczeniu waloryzacji 9,36% - z tej tabeli funkcjonariusze poniżej 15-letniego stażu służby mogą sprawdzić jaka będzie ich podwyżka od 1 marca 2023. 2. Wysokość minimalnego dodatku funkcyjnego w wysokości 20% obowiązująca od 1 marca 2023 r. 3. Symulacje wzrostu wynagrodzenia dla funkcjonariuszy z co najmniej 15 letnim STAŻEM SŁUŻBY wyliczona na 1 marca 2023 r. – wzrost uposażenia zasadniczego oraz wprowadzenie nowego specjalnego świadczenia motywacyjnego.


Odnośnie podwyżki w kwocie 639,00 zł to w piśmie z dnia 1 grudnia Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik, poinformował, że zastosowanie kwoty bazowej ustalonej w ustawie budżetowej na rok 2023 dla funkcjonariuszy do obliczania uposażeń od dnia 1 marca 2023 r. oraz mechanizmu wyrównującego uposażenia za styczeń i luty 2023 r. oznacza, że faktyczna podwyżka od 1 marca 2023 r. wynosić będzie 639,00 zł brutto (z nagrodą roczną). W dalszej części pisma zawarta jest informacja o zmianie mnożnika kwoty bazowej o 0,061 w rozporządzeniu o wielokrotności kwoty bazowej dla funkcjonariuszy Policji, a to skutkować będzie ustaleniem mnożnika kwoty bazowej na poziomie 4,290, co w konsekwencji przełożyć ma się na wzrost PRZECIĘTNEGO miesięcznego uposażenia z kwoty 6 829,00 zł do kwoty 7 468,00 zł, tj. więcej o 639,00 zł. Na podstawie tego pisma z MSWiA w naszym środowisku zaczęła krążyć informacja, że podwyżka w 2023 roku ma wynieść 639,00 zł brutto dla każdego, co okazuje się nieprawdą, gdyż jest to ŚREDNI wzrost wynagrodzenia na etat.

Jednocześnie przypominamy, że zaproponowane rozwiązania ze strony MSWiA nie są akceptowane przez Policyjną SolidarnośćComments


bottom of page