top of page

Podwyżka wynagrodzeń w 2023 roku - założenia:


W dniu 13 maja 2022 roku NSZZ „Solidarność”, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, przedłożyło wspólną propozycję w sprawie wzrostu w 2023 roku: wynagrodzeń w gospodarce narodowej, w tym w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, na następującym poziomie:


  • wzrost wynagrodzeń w gospodarce narodowej powinien wynosić nie mniej niż 13,41%;

  • wzrost wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej powinien wynosić nie mniej niż 20%;

  • wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę powinien wynosić:

  • od 1 stycznia 2023 r. nie mniej niż 16,28% - 3500 zł (o 490 zł);

  • od 1 lipca 2023 r. nie mniej niż 7,15% 3750 zł (o 250 zł)

  • wskaźnik waloryzacji emerytur i rent powinien wynosić nie mniej niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług w 2022 roku, o którym mowa w art. 89 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504 z późn. zm.), zwiększony o co najmniej 50% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022.

Propozycje związków zawodowych:

Wskazniki_2023_-_wspolne_stanowisko_1
.pdf
Download PDF • 217KB

Odpowiedź Rządu dotycząca pensji minimalnej pojawiła się 7 czerwca 2022 r., według której pensja minimalna ma wzrosnąć:


- od 1 stycznia 2023 r. 3383 zł (o 373 zł);


- od 1 lipca 2023 r. 3450 zł (o 67 zł)


https://www.gov.pl/web/premier/propozycja-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2023-r


Waloryzacja rent i emerytur ma wynieść 9,7% tj. 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia za pracę w roku 2022Natomiast w dniu 14 czerwca 2022 r. Rząd przyjął założenia budżetowe zgodnie z którymi wzrost wynagrodzeń w 2023 roku dla sfery budżetowej ma wynieść 7,8%.


Przedstawione propozycje przez Rząd są znacznie niższe od oczekiwań strony społecznej i reprezentujących ich związków zawodowych.


https://www.gov.pl/web/premier/projekt-zalozen-projektu-budzetu-panstwa-na-rok-2023


Co z podwyżka dla funkcjonariuszy?


Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1658) ustalenie wynagrodzenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy stanowi osobny punkt w budżecie i jest niezależny od średniorocznego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, który w przyszłym roku ma wynieść 7,8%. Wysokość wynagrodzenia dla żołnierzy i funkcjonariuszy jest ustalana na podstawie kwoty bazowej która obecnie wynosi 1614,69 zł brutto.


Na podstawie par 1 ust. 2 „wrześniowego porozumienia” z 2021 roku Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji zobowiązał się, że w przypadku wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w latach 2023-2025 funkcjonariusze otrzymają podwyżki uposażeń na poziomie tego wzrostu. Pamiętając brak wywiązania się z porozumienia z 2018 roku strony rządowej, liczymy, że tym razem porozumienie zostanie zrealizowane i funkcjonariusze otrzymają podwyżkę.


Reasumując, przedstawione propozycje podwyżek mając na uwadze wszystkie wskaźniki ekonomiczne, niezbędne są dalsze konsultacje w Radzie Dialogu Społecznego oraz lobbowania u parlamentarzystów na rzecz większego wzrostu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w instytucjach budżetowych. Zadanie to jest jednym z podstawowych działań dla którego powstał NSZZ „Solidarność”.


fot. aleBank.pl
bottom of page