top of page

Obrady Delegatów NSZZ "Solidarność"

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w wyjątkowym miejscu jakim jest historyczna sala BHP w Stoczni Gdańskiej obradowali delegaci Organizacji Międzyzakładowych NSZZ „Solidarność” Funkcjonariuszy i Pracowników Policji.


Obrady otworzył dr Krzysztof Potaczek, Przewodniczący OM NSZZ „Solidarność” FiPP woj. Opolskiego, który przywitał zaproszonych gości oraz delegatów.

Jako pierwsza głos zabrała Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Ewa Zydorek. Pani Sekretarz podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie w tworzenie struktur Policyjnej Solidarności, omówiła sytuację prawną w kwestii rejestracji i wyboru władz Sekcji Krajowej. Powyższy temat zebrania został również podsumowany przez Przewodniczącego Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ Solidarność Bartłomieja Mickiewicza, który podkreślił ogrom pracy wykonanej przez Jacka Łukasika – przewodniczącego organizacji z Małopolski.

Działalność Rady Tymczasowej i bieżącą sytuację w organizacjach zreferował wspomniany Jacek Łukasik. W swoim wystąpieniu przedstawił również zakres wykonanych czynności w zakresie przeprowadzenia wyborów Sekcji Krajowej oraz przedstawił stanowisko dziesięciu obecnych na sali organizacji. Na zakończenie Jacek Łukasik podziękował delegatom i zaproszonym gościom za wsparcie rozwoju Policyjnej Solidarności.

Stanowiska poszczególnych organizacji przedstawili kolejno przewodniczący organizacji międzyzakładowych:

Bartłomiej Gorzelańczyk (Wielkopolska)

Marcin Pawlus (Podkarpacie)

Aleksander Krzywniak (Zachodniopomorskie)

Krzysztof Sadowski (Kujawsko-Pomorskie)

Sebastian Kowalski (Łódzkie)


Wyjątkowy symboliczny wymiar spotkania w sali BHP oraz zgodność organizacji podkreślił Bartosz Malowicki z Małopolski. Jedność organizacji podkreślił Artur Skieresz Przewodniczący Zarządu Regionu Konińskiego, który zapewnił o pełnym poparciu regionu dla rejestracji Sekcji Krajowej. Kolejnym gościem, który omówił przeszkody jakie Policyjna Solidarność musiała pokonać był Jerzy Dziki Przewodniczący Zarządu Regionu Warmińsko-Mazurskiego. W swoim wystąpieniu nawiązał do równego traktowania organizacji związkowych przez stronę służbową. Komendant Wojewódzki Policji z Olsztyna, mimo kolejnych przegranych spraw w Sądach różnej instancji, w dalszym ciągu próbuje podważyć działalność NSZZ Solidarność w tym garnizonie.


O zabiegach Komisji Krajowej w sprawie pluralizmu związkowego w Policji i o trudnościach z tym związanych w swoim wystąpieniu zreferował Wiceprzewodniczący Zarządu Regionu Toruńsko-Włocławskiego Janusz Dębczyński, który podkreślił determinację liderów Solidarności w strukturach Policji.


Na zakończenie spotkania podsumowania procedury tworzenia władz Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” FiPP dokonała Katarzyna Mackiewicz – Sekretarz Krajowej Komisji Wyborczej.


Organizację Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Funkcjonariuszy i Pracowników Policji Regionu Pomorze Zachodnie reprezentowali Przewodniczący KM- Aleksander Krzywniak, Zastępca Przewodniczącego - Robert Weronis, Koordynato KM przy KP Szczecin - Dąbie - Katarzyna Krzepicka.

https://www.facebook.com/search/top?q=solidarno%C5%9B%C4%87%20kujawsko%20-pomorska%20policja

Comments


bottom of page