top of page

OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI GARNIZONU ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Obchody Święta Policji w naszym regionie, w 104. rocznicę powołania Policji Państwowej, miały szczególny charakter. Uroczystości zostały połączone z otwarciem nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. Swoją obecnością Święto Policji uświetnił Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, Wojewoda Zachodniopomorski Zbigniew Bogucki oraz parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych i współpracujących z Policją instytucji.Głównym punktem tegorocznych obchodów policyjnego święta w naszym regionie było symboliczne otwarcie nowej Komendy Powiatowej Policji w Pyrzycach. To przed jej siedzibą odbył się uroczysty apel. Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości oraz podniesieniu flagi państwowej, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Tomasz Trawiński powitał wszystkich gości, policjantów i pracowników zachodniopomorskiej Policji. Podziękował także wszystkim policjantom i pracownikom zachodniopomorskiej Policji za ich pracę.


Nasz Związek Zawodowy reprezentował Zastępca Przewodniczącego asp. Adam BerdzikTreść i fotografie: https://zachodniopomorska.policja.gov.pl/sz/aktualnosci/aktualnosci/56547,Obchody-swieta-Policji-garnizonu-zachodniopomorskiego.html

Komentarze


bottom of page