top of page

Awanse w grupach zaszeregowania wchodzą w życie


W Dzienniku Urzędowym RP opublikowano rozporządzenia dotyczące uposażenia formacji podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli Policji i Straży Granicznej, zakładające podwyższenia grup zaszeregowania dla funkcjonariuszy na najniższych etatach


W pozycji 562: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów


W pozycji 580: Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego


Policjanci pełniący służbę w 2, 3 i 4 grupie (zgodnie ze stanem na 1 stycznia 2022 roku) obligatoryjnie otrzymają prawo do wyższej grupy zaszeregowania (choć dokument wskazuje wyjątki). Awans ten dotyczy również mundurowych z 5 grupy, ale tu zasady są szczególne, ze względu na jej liczebność. Funkcjonariuszom tym zagwarantowano prawo do 6 grupy, ale w czterech etapach, tj. z 1 stycznia 2022 r., 1 stycznia 2023 r., 1 stycznia 2024 r. albo 1 stycznia 2025 r. (co roku 25 proc. policjantów). Podstawą ustalenia, któremu mundurowemu przysługuje wyższa grupa zaszeregowania w jakim terminie, jest imienny wykaz. Podział policjantów na grupy jest dokonywany z uwzględnieniem stażu służby w Policji oraz oceny wywiązywania się przez policjanta z obowiązków oraz realizacji zadań i czynności służbowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich charakteru i zakresu oraz rodzaju i poziomu posiadanych przez policjanta kwalifikacji zawodowych.


Ostatnie z rozporządzeń nabrało mocy prawnej 11 marca 2022r. Według zapewnień KWP w Szczecinie awanse na grupach mają nastąpić w ciągu tygodnia, aczkolwiek wymaga to dużego nakładu pracy pracowników cywilnych z kadr w komendzie. Trzymamy kciuki, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i już niebawem wyrównania trafią do funkcjonariuszy.


Więcej szczegółów do przeczytania w rozporządzeniach lub na stronie :

Comments


bottom of page