top of page

Awanse jednak realneNa początku lutego bieżącego roku opublikowane zostało rozporządzenie, które miało umożliwić policjantom awanse w grupach zaszeregowania i na stopniu. Mianowanie na wyższe grupy zaszeregowania bez obejmowania stanowisk budziło co prawda pewne wątpliwości ale było jasne według rozporządzenia, nie mniej mianowanie na wyższy stopień już było mało czytelne. Jeszcze przed końcem kwietnia w kadrach komend dało się słyszeć, że awanse wedle nowych grup nie będą możliwe. NSZZ Solidarność alarmowała, że nowe przepisy są mocno nieprecyzyjne. Komendzie Głównej zajęło bagatela 3 miesiące na wydanie opinii prawnej, na skutek której policjanci mogą otrzymać wyższe stopnie służbowe.


Dzięki zmianom w przepisach i wydanej opinii przez KGP, od lipca przybędzie funkcjonariuszy w korpusie aspirantów.

Comments


bottom of page